SAK

Informasjon fra SAK

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen blir Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet med virkning f.o.m 1.1.2016. SAK opphører fra dette tidspunktet som egen virksomhet og eget rettssubjekt og blir fysisk flyttet fra nåværende adresse medio desember. Den nye besøksadressen blir Pilestredet 28.

Oppgavene fortsetter og blir organisert under divisjon for kompetanse og personell i Helsedirektoratet. Ny nettside blir å finne på www.helsedirektoratet.no/autorisasjon fra begynnelsen av januar 2016. Opplysninger om endelig organisering, ny kontaktdata og nye epostadresser mm blir tilgjengelig på www.sak.no så snart dette er klart.

Nåværende nettside www.sak.no, telefon og epostadresser vil i en overgangsfase på nyåret bli rutet videre til de nye adressene.

Vi har for øvrig gleden av å kunne fortelle at elektronisk søknadsprosess, som SAK i lang tid har arbeidet med å få på plass, lanseres i januar. Det vil imidlertid bli mulig å benytte den elektroniske søknadsprosessen allerede fra og med 7. desember for de av våre søkere som ønsker dette. Mer informasjon kommer i løpet av uke 49.​

Søknad om autorisasjon


 

Søknadsskjema for autorisasjon og lisens skal brukes ved alle individuelle søknader om autorisasjon og lisens for alle helsepersonellgrupper.

 

Søk om autorisasjon her

 

 

Turnusordning for leger

Ung turnuslege
Turnusordningen for leger er lagt om. Les mer om den nye turnusordningen.


 

Studier i utlandet?

To studenter ser på en skjerm.
Les her hvis du planlegger å studere helsefag i land utenfor EU/EØS. Her er også informasjon for deg som har tatt utdanning innenfor EU/EØS og i Norden utenfor Norge.

Les mer