SAK

En gruppe helsearbeidere

Søknad om autorisasjon


 

Søknadsskjema for autorisasjon og lisens skal brukes ved alle individuelle søknader om autorisasjon og lisens for alle helsepersonellgrupper.

 

Søk om autorisasjon her

 

 

Turnusordning for leger

Ung turnuslege
Turnusordningen for leger er lagt om. Les mer om den nye turnusordningen.


 

Studier i utlandet?

To studenter ser på en skjerm.
Les her hvis du planlegger å studere helsefag i land utenfor EU/EØS. Her er også informasjon for deg som har tatt utdanning innenfor EU/EØS og i Norden utenfor Norge.

Les mer